Recuperem paraules Imprimeix

SABEU QUINES PARAULES HE SENTIT

 

A DIR A LA SOGRA,

 

QUE  NO HAVIA SENTIT DIR MAI?

 

 

“Anava més carregat que un bastaix”.

 

Bastaix: Home que té per ofici traginar càrrega amb la seva pròpia força

muscular.

 

 

“Anàvem a comprar un vell per fer els matalassos”.

 

Vell: Conjunt de llana tosa d’una ovella

 

“Els carboners duien un fester per veure-hi de vespre”.

 

Fester: Graellat de ferro portàtil, que fa concavitat per a portar teies

 

enceses en la pesca nocturna, en la cerca de caragols, en la caça de 

 

titines...