Normativa transport escolar batxillerat Imprimeix
Recordam que el transport escolar no està concertat per a batxillerat i els alumnes de batxillerat no el poden utilitzar sense autorització del centre. Els alumnes en podran fer ús gratuïtament si hi ha places disponibles, prèvia autorització. Aquesta s'ha de demanar per escrit en els primers 10 dies lectius i aquesta s'ha de concedir aplicant uns criteris de prelació. Podeu consultar la normativa clicant aquí