Programacions didàctiques i criteris de qualificació Curs 2018-2019 Imprimeix

En aquests enllaços trobareu les programacions didàctiques dels departaments (format .pdf, s'obren a una nova finestra del navegador). Els criteris de qualificació de les matèries els trobareu a l'apartat "Procediments d’avaluació i criteris de qualificació de l’aprenentatge." de cada una de les programacions didàctiques.

01_Programació_biologia_geologia_2018_2019
02_Programació_geografia_historia_2018_2019
03_Programació_dibuix_2018_2019
04_Programació_educacio_fisica_2018_2019
05_Programació_filosofia_2018_2019
05_Programació_filosofia_classiques_2018_2019
05_Programació_filosofia_religio_catolica_2018_2019
06_Programació_fisica_quimica_2018_2019
07_Programació_castella_2018_2019
08_Programació_catala_2018_2019
09_Programació_angles_2018_2019
10_Programació_matematiques_2018_2019
11_Programació_musica_2018_2019
12_Programació_orientacio_2018_2019
12_Programació_orientacio_pmar_2018_2019
13_Programació_tecnologia_2018_2019