Equip directiu Imprimeix

 

 

Director:

Antoni Salvà Salvà

Cap d'estudis:

Juan Fernández Martin

Secretari:

Oliver Bernat, Maria Antònia

Cap d'estudis adjunta:

Catalina Torrens Costa

Cap d'estudis adjunta:

Blay Miralles, Amparo.