El Consell Escolar Imprimeix

Composició del Consell Escolar


 

Membres per raó del seu càrrec

 • ANTONI SALVÀ SALVA, President, per ser el Director
 • JUAN FERNÀNDEZ MARTÍN, per ser el Cap d'Estudis.
 • MARIA ANTÒNIA OLIVER BERNAT, amb veu i sense vot, per ser el Secretària del Centre
Membres electes del col·lectiu de pares i mares
 • BARTOMEU FULLANA BAUZÀ (2017)
 • MONTSERRAT PIBERNAT CASAS (2017)
 • PENDENT DE DESIGNACIÓ (AMIPA)
Membres electes del col·lectiu d'alumnat
 • JOAN CANYELLES FERRER (2015)
 • CARLA LLINÀS AMAT (2017)
 • BARTOMEU TINEU VIDAL (2017)
Membres electes del col·lectiu de professorat
 • ALBIS VIVES, JORDI (2015)
 • ARISTONDO ARVIDSSON, LLUÍS (2015)
 • BLAY MIRALLES, AMPARO (2017)
 • BORDAS GÓMEZ DE LA TIA, ONA (2017)
 • FRANCISCA BOVER POL (2017)
 • TORRENS COSTA, CATALINA (2015)
Membre nomenat per l'Ajuntament
 • MOYÀ CARRASCO, MAGDALENA
Membre electe del col·lectiu de personal d'administració i serveis
 • MARTORELL BELTRAN, FRANCISCA (2015)