Institut Educació Secundària Binissalem
Projecte "Pantalles Addictives" PDF Imprimeix Correu electrònic

El dia 28 de gener a les 19:00 vam celebrar la inauguració de l'exposició del projecte "Pantalles Addictives" amb la participació del Conseller d'Educació, Universitat i Recerca, Martí X. March, el director de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, el Dr. Lluís Ballester, Professor titular d'universitat Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB i el professorat del centre que l'ha coordinat.

Una de les característiques de l'aprenentatge basat en projectes és que els productes del treball de l'alumne han de tenir impacte a l'entorn i s'han de poder presentar i compartir amb la comunitat. Aquesta exposició que s'ha pogut confeccionar amb el suport econòmic de la Direcció General de Salut Pública i Participació dins del context de la convocatòria de Centres Promotors de la Salut de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, seguirà a partir del mes de febrer una itinerància per centres educatius que l'han sol·licitat amb la finalitat de que serveixi com a punt de partida per iniciar un debat sobre l'ús dels dispositiu mòbil per part dels adolescents.

Aquest material compta amb un suport web que trobareu en aquest enllaç.

pantalles addictives r  
 
Informació aturades del transport escolar PDF Imprimeix Correu electrònic

El transport escolar iniciarà les rutes a les 07:30 des de les aturades autoritzades segons la relació següent:

transport escolar 2019 2020

Tot seguint les instruccions del Director General d'Innovació i Comunitat Educativa per al funcionament del transport escolar ordinari i el transport escolar adaptat de 10 de juny de 2019, el centre facilitarà als alumnes usuaris del servei de transport escolar un carnet/document personal i intransferible amb l'especificació de la línia, vehicle, seient i parada al què té dret.

El vehicles assignats a l'IES Binissalem segons la concessió vigent tenen la següent identificació. S'especifiquen les aturades i la seva capacitat:

V119: C. Ermità Mir (Alaró)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V120: C. Ermità Mir (Alaró)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V121: Placeta des Pins (Consell)/ c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V122: Placeta des Pins (Consell)/ c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V123: Placeta des Pins (Consell)/ c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V124: C. Ermità Mir (Alaró) / c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem.
Total places: 55 Ocupades: 54

Qualsevol incidència relacionada amb el transport escolar cal que sigui informada per escrit als serveis administratius del centre.

 

 
Alumnat i dispositius mòbils. Informació per a les famílies PDF Imprimeix Correu electrònic

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, juntament amb el Consell per a la Joventut, ha editat aquests materials destinats a les famílies per orientar-los quant als dispositius mòbils que fan servir els seus fills. Els trobareu en aquests enllaços (Guia del primer mòbil i Tríptic d'Informació). Per altra banda, el centre té aprovada des del 28/01/2016 una normativa annexa al Reglament d'Organització i Funcionament que va ser consensuada amb la comunitat educativa. La trobareu a l'agenda de l'alumnat (pàgina 14 i 16), en aquesta web (Informació/Plans i Projectes/Reglament d'Organització i Funcionament) o directament en aquest enllaç.

Vos aconsellam que reviseu tots aquests recursos amb els vostres fills.

 
Llibres de text curs 2019-2020 PDF Imprimeix Correu electrònic

Llibres de text curs 2019-2020

La relació de llibres de text (4t d'ESO, 1r de batxillerat i 2n de batxillerat) està disponible i actualitzada al Gestib de famílies a Centre>Relació de llibres de text. A petició de les famílies que encara no teniu accés al Gestib, aquesta és la relació a data de 28/06/2019 (format pdf) que apareix al Gestib de famílies o a l'aplicació (Android). La columna "Preu" és orientativa.

4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat

Els departaments de Llengua Castellana i Literatura, i Llengua Catalana i Literatura estan revisant els llibres de lectura recomanats durant aquest estiu, per això no apareixen en aquesta relació. Informaran a l'alumnat en el moment de començar les classes.

Com a resultat de la implementació del programa TAC, els cursos de 1r a 3r d'ESO no fan servir llibres de text impresos. Qualsevol material que es requereixi (quaderns de treball específics, llicències digitals, altre material) que no hagi estat adquirit en el moment de la matriculació serà informat per part del professorat de les distintes matèries en començar el curs.

 És necessari que les famílies tingueu accés al Gestib per tal de disposar de la informació actualitzada del centre i de les dades acadèmiques del vostre fill o filla. Al sobre de matrícula hi ha la informació per sol·licitar l'accés. Trobareu també la informació en aquesta web.

 
Orientació acadèmica i professional. Curs 19-20 PDF Imprimeix Correu electrònic

En aquest apartat teniu un seguit d'enllaços que us poden ser útils per a l'orientació acadèmica i professional:

 
Més articles...
<< Inicia < Anterior 1 2 Següent > Final >>

Pàgina 1 de 2