Institut Educació Secundària Binissalem
Procés electoral per a la renovació de la meitat del Consell Escolar del centre. Candidatures provisionals. PDF Imprimeix Correu electrònic

Publicació de les candidatures provisonals

Havent finalitzat el termini de presentació de candidatures aquest dimarts 3 de desembre a les 14:00 h, la Junta Electoral anuncia que s'han presentat les candidatures que es relacionen tot seguit. Segons l'acord de la Junta Electoral de 21 de novembre de 2019, s'estableix fins el dijous 5 de desembre a les 14:00 h el termini per a la presentació de reclamacions a aquestes candidatures. En cas de no haver cap reclamació, es proclamaran com a definitives i s'iniciarà la campanya electoral.

 • Col·lectiu de mares, pares i tutors legals:
  Francisca Campins Bibiloni
  Lourdes Ribas Barragán
 • Col·lectiu de professorat:
  Lluís Aristondo Arvidsson
  Berenice De Lorenzo Rosselló
  Anabel Gonzàlez Vallés
  José Jiménez Rantala
  Catalina Maria Torrens Costa
 • Col·lectiu d'alumnat:
  Noah Amengual Camps-Douglas
  Aleix Canyelles Ferrer
  Laia Carrillo Rosselló
  Clara Estarellas Bibiloni
  Roser Gomila Simonet
  Caterina Moyà Morro
 • Personal d'Administració i Serveis:
  Francisca Maria Cabanellas Seguí
  Francisca Martorell Beltran

 

 
Procés electoral per a la renovació de la meitat del Consell Escolar del centre PDF Imprimeix Correu electrònic

Renovació del Consell Escolar del Centre

vote 3569999 960 720

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació i de decisió principal del centre. En formen part els representants dels distints col·lectius de la comunitat educativa, elegits en un procés electoral d'entre els que formen part del cens. Addicionalment en formen part un representant designat de l'AMiPA, de l'associació d'estudiants i un representant designat per l'Ajuntament de Binissalem.

Pel que fa al procés electoral, d'acord amb la normativa vigent, en aquest primer trimestre del curs 2019-2020 procedeix la renovació de la meitat de membres del Consell Escolar i de l'elecció dels membres dels col·lectius que no tinguin representació. Concretament caldrà elegir:

Col·lectiu de mares, pares i tutors legals: 1 membre.
Col·lectiu de professorat: 3 membres
Col·lectiu d'alumnes: 3 membres
Col·lectiu de personal d'aministració i serveis: 1 membre

A l'arxiu adjunt es detalla el calendari del procés electoral que ha aprovat la Junta Electoral del centre, reunida ahir el 21 de novembre. De forma resumida, el calendari és el següent:

 • 22 a 26 de novembre. Publicació del cens provisional i període de reclamacions al cens (a la secretaria del centre).
 • 26 de novembre. Publicació del cens definitiu. A la web i al panell d'anuncis del centre.
 • 26 de novembre a 3 de desembre. Presentació de candidatures, a la secretaria del centre, amb la documentació següent:
  • Imprès per a la presentació de candidatures del col·lectiu de mares, pares i tutors legals.
  • Imprès per a la presentació de candidatures del col·lectiu d'alumnes
 • 3 de desembre. Proclamació provisional de candidatures, sorteig de les meses electorals del col·lectiu de mares, pares i tutors legals, i d'alumnes.
 • 3 a 5 de desembre. Termini de reclamacions a les candidatures provisionals, proclamació de candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
 • 9 a 11 de desembre. Termini per a la votació per correu de mares, pares i tutors legals. La documentació estarà disponible a la secretaria del centre i a la web quan les candidatures siguin definitives. El vot per correu ha d'haver arribat a la mesa electoral abans de l'escrutini.
 • 11 de desembre. Eleccions dels representants de l'alumnat (de 08:00 a 14:05 h), del personal d'administració i serveis (a les 14:00 h), del professorat (claustre extraordinari a les 15:00 h) i del col·lectiu de mares, pares i tutors legals (de les 15:00 a les 21:00 h).
 • 12 de desembre. Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació dels candidats electes.
 
Informació aturades del transport escolar PDF Imprimeix Correu electrònic

El transport escolar iniciarà les rutes a les 07:30 des de les aturades autoritzades segons la relació següent:

transport escolar 2019 2020

Tot seguint les instruccions del Director General d'Innovació i Comunitat Educativa per al funcionament del transport escolar ordinari i el transport escolar adaptat de 10 de juny de 2019, el centre facilitarà als alumnes usuaris del servei de transport escolar un carnet/document personal i intransferible amb l'especificació de la línia, vehicle, seient i parada al què té dret.

El vehicles assignats a l'IES Binissalem segons la concessió vigent tenen la següent identificació. S'especifiquen les aturades i la seva capacitat:

V119: C. Ermità Mir (Alaró)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V120: C. Ermità Mir (Alaró)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V121: Placeta des Pins (Consell)/ c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V122: Placeta des Pins (Consell)/ c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V123: Placeta des Pins (Consell)/ c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V124: C. Ermità Mir (Alaró) / c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem.
Total places: 55 Ocupades: 54

Qualsevol incidència relacionada amb el transport escolar cal que sigui informada per escrit als serveis administratius del centre.

 

 
Cens electoral del col·lectiu de mares, pares i tutors legals. PDF Imprimeix Correu electrònic

Publicació del cens electoral definitiu de mares, pares i tutors legals.

Segons l'acord de la Junta Electoral de l'IES Binissalem per al procés de renovació del Consell Escolar del Centre, en aquest arxiu adjunt (format pdf) trobareu el cens electoral publicable del col·lectiu de mares, pares i tutors legals. Segons l'acord de la Junta Electoral, havent transcorregut el termini per a les reclamacions per escrit a la secretaria del centre s'eleva aquest cens a definitiu. Aquest cens estarà disponible fins el moment en què es tanqui la mesa electoral (les 21:00 h del dia 11 de desembre, dia de la votació).

 
Llibres de text curs 2019-2020 PDF Imprimeix Correu electrònic

Llibres de text curs 2019-2020

La relació de llibres de text (4t d'ESO, 1r de batxillerat i 2n de batxillerat) està disponible i actualitzada al Gestib de famílies a Centre>Relació de llibres de text. A petició de les famílies que encara no teniu accés al Gestib, aquesta és la relació a data de 28/06/2019 (format pdf) que apareix al Gestib de famílies o a l'aplicació (Android). La columna "Preu" és orientativa.

4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat

Els departaments de Llengua Castellana i Literatura, i Llengua Catalana i Literatura estan revisant els llibres de lectura recomanats durant aquest estiu, per això no apareixen en aquesta relació. Informaran a l'alumnat en el moment de començar les classes.

Com a resultat de la implementació del programa TAC, els cursos de 1r a 3r d'ESO no fan servir llibres de text impresos. Qualsevol material que es requereixi (quaderns de treball específics, llicències digitals, altre material) que no hagi estat adquirit en el moment de la matriculació serà informat per part del professorat de les distintes matèries en començar el curs.

 És necessari que les famílies tingueu accés al Gestib per tal de disposar de la informació actualitzada del centre i de les dades acadèmiques del vostre fill o filla. Al sobre de matrícula hi ha la informació per sol·licitar l'accés. Trobareu també la informació en aquesta web.

 
<< Inicia < Anterior 1 2 Següent > Final >>

Pàgina 1 de 2