Institut Educació Secundària Binissalem
Recomanacions període de confinament PDF Imprimeix Correu electrònic

Tot pensant en la represa de les activitats lectives no presencials a partir del proper 20 d'abril, en aquest període de vacances vos feim arribar aquests documents amb unes recomanacions i enllaços a altres recursos, així com contacte de suport, que han preparat les orientadores del centre per al benestar emocional en aquest anòmal temps de confinament. Vos desitgem el millor temps de Pasqua possible.

 
Suspensió de terminis administratius i tancament del servei administratiu del centre PDF Imprimeix Correu electrònic

D'acord amb el que estableix la disposició tercera, referida a la suspensió de terminis administratius, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: “1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”

Això suposa que han quedat suspesos els terminis de totes les convocatòries vigents (inscripció a les proves d'accés al Cicles Formatius, etc.). Els serveis administratius del centre, per aquest motiu, estan tancats. Per tot això, us demanam que us abstengueu d'acudir al centre per fer cap gestió.

En el moment que s'aixequi l'actual estat, sereu informats. Gràcies per la vostra comprensió.

 
Orientació acadèmica i professional. Curs 19-20 PDF Imprimeix Correu electrònic

En aquest apartat teniu un seguit d'enllaços que us poden ser útils per a l'orientació acadèmica i professional:

 
Accés al gestib PDF Imprimeix Correu electrònic
El 19/06/2018, el Consell Escolar del Centre va acordar que les circulars a les famílies de forma progressiva es farien arribar mitjançant la plataforma Gestib-web, atès l'elevat nivell de desenvolupament de l'aplicació i l'accessibilitat mitjançant dispositius mòbils. Aquesta aplicació permet, a més, la consulta de les dades acadèmiques (horaris, faltes d'assistència, qualificacions trimestrals, notificacions i contacte amb els tutors...) dels vostres fills-es. Per tenir accés a l'aplicació informàtica Gestib-web per a pares i tutors legals heu de:
  1. Sol·licitar el formulari enviant un correu electrònic a secretariaiesbinissalem@gmail.com
  2. Comprovar que les dades són correctes (sobretot el mòbil, que ha de ser el del sol·licitant) i retornar el formulari signat (es pot escanejar el document i enviar-lo per mail o entregar-lo a secretaria a través de l’alumne-a)
  3. Rebreu un missatge SMS amb el compte d’usuari, la contrasenya inicial i un enllaç a la web on s’ha d’acudir a realitzar el canvi d’aquesta per una definitiva durant les primeres 24 hores de rebre el missatge.
  4. Ja podreu accedir a l’aplicació a través de l’enllaç https://www3.caib.es/xestib/
  5.  Trobareu la informació sobre la funcionalitat de la web de famílies del Gestib a aquest enllaç.
gestib