Informació directa PDF Imprimeix Correu electrònic

En aquest apartat trobareu les dreceres a articles o informacions urgents seleccionats que s'actualitzen segons les modificacions normatives relacionades amb la gestió de la pandèmia de la Covid-19. Darrera actualització: 01/10/2020.

A partir de dia 21/06/2020 s'aixequen les mesures de l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19 (SND/399/2020) i entra en vigor el Decret 5/2020, de 18 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual es declara superada, en el territori de les Illes Balears, la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB Núm. 111, de 19/06/2020). El pla de mesures vigent està establert a l'annex de l'Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat (BOIB Núm. 112 de 20 de juny de 2020)
  • Els tràmits administratius s’han de dur a terme preferentment de forma telemàtica. Els usuaris que ho necessitin, poden dur a terme de manera presencial i amb cita prèvia els tràmits necessaris dels processos administratius relacionats amb la prestació dels serveis educatius, amb les mesures de distanciament individual i col·lectiu, d’higiene i de protecció que estableixin els protocols sanitaris i de prevenció (ús de mascareta, respecte a 1,5 m de distància entre persones, higiene de mans i respiratòria). Al centre haureu de respectar l'aforament del vestíbul (4 persones) i caldrà atendre les mesures sanitàries de seguretat.
  • La cita prèvia l'heu de sol·licitar al telèfon del centre 971886612.

En aplicació del pla de contingència en escenari B amb les modificacions publicades el 05/09/2020, els grups de 1r d'ESO, el 3r d'ESO A i el CFGM assisteixen al centre diàriament. La resta de grups tenen modalitat semipresencial, amb assistència al centre per meitats en dies alterns.

 

  • El llistat dels llibres recomanats pels departaments didàctics (versió impresa) es troben al Gestib de les famílies des del 30/06/2020.
  • Cuidem-nos. Petita guia de salut emocional per al professorat (i també per altres col·lectius) per al teletreball de Convivexit. Recomanacions específiques per alumnat i famílies en aquest enllaç.