Circular 13/03/2020 a les famílies PDF Imprimeix Correu electrònic

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES DE L'ALUMNAT SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LES ACTIVITATS LECTIVES PRESENCIALS

Avui matí (13/03/2020) hem enviat a totes les famílies de l'alumnat del centre aquesta informació a través de l'eina Circulars del Gestib:

Ja deveu saber que el Govern de les Illes Balears ha acordat en el Consell de Govern d'avui matí la suspensió de les activitats lectives presencials als centres docents a partir del proper dilluns 16 de març durant un mínim de 15 dies per tal de contenir la propagació de la pandèmia de SARS-CoV-2 entre la població, especialment entre la de risc (persones majors, asmàtics, afectades d'al·lèrgies i afeccions respiratòries). Aquesta suspensió afecta a la presència física de l'alumnat al centre però no es tracta de cap període de vacances, sinó una mesura excepcional que esperam, amb el vostre reforç des de casa, es pugui traduir per als vostres fills i filles en aprenentatges que reforcin el desenvolupament de les competències social i ciutadana, digital, d'aprendre a aprendre i de la iniciativa i sentit emprenedor.

Des de les aules virtuals de l'eina Classroom de Gsuite del domini @iesbinissalem.net, al què té accés tot l'alumnat, i des dels cursos actius al servidor Moodle del centre http://moodle.iesbinissalem.net el professorat de les distintes matèries continuarà fent un acompanyament del procés formatiu de l'alumnat.

Addicionalment, vos informam que tot l'alumnat del centre té des d'ara mateix accés al Gestib, per la qual cosa podrà també tenir accés al calendari d'activitats, quaderns del professorat, informes de qualificació i altres informacions acadèmiques. Perquè els vostres fills puguin accedir a la plataforma Gestib per a alumnat, des d'un ordinador o amb l'aplicació de Gestib per a dispositius mòbils, el nom d'usuari és l'adreça corporativa completa del domini @iesbinissalem.net de l'alumne. En el primer accés hauran de fer clic a l'enllaç "He oblidat la clau". Això els dirigirà a una finestra en la què hauran d'emplenar uns camps d'identificació (primer llinatge, DNI i data de naixement). Rebran llavors al seu correu de @iesbinissalem.net un enllaç perquè es puguin posar una contrasenya que només coneguin ells i que hauran de fer servir per accedir a aquesta plataforma. Vos convidam que acompanyeu els vostres fills a fer aquest accés si encara no l'han fet.

Mitjançant el Gestib vos anirem informant de les notícies i indicacions que s'esdevinguin en relació a aquest episodi. Esperam que comprengueu que és una situació absolutament nova tant per a l'administració Educativa com per a docents i alumnes, i que la seva resolució dependrà, en darrera instància, del civisme, la responsabilitat i la solidaritat de tots i cada un de nosaltres. Vos instam, doncs, a que parleu del contingut d'aquest missatge amb vostres fills i filles, i que seguiu les instruccions dels canals d'informació autoritzats, en particular del Servei de Salut de les Illes Balears.