Informació de tasques per a la convocatòria extraordinària de setembre PDF Imprimeix Correu electrònic

Informació de tasques per a la convocatòria extraordinària de setembre. Curs 2018-2019

En aquests enllaços trobareu les indicacions per a les proves de setembre i les tasques que han de lliurar els alumnes de 1r a 3r d'ESO, de 1r de batxillerat (per a les matèries que apareixin), així com els alumnes de 4t d'ESO amb matèries pendents que no han promocionat a la convocatòria ordinària de juny. Les proves de la convocatòria extraordinària es realitzaran els dies 2 i 3 de setembre. Més endavant publicarem el dia, hora i ubicació de cada una d'aquestes proves. Mentres tant, reservau aquestes dates.

La presentació a les proves de setembre i la seva realització és obligatòria per tal de que l'equip docent pugui considerar decisions de promoció o titulació, segons s'explicita a la Concreció Curricular del Centre. Els criteris d'avaluació i qualficació són els que es descriuen a les programacions didàctiques dels departaments.

1r d'ESO

2n d'ESO

3r d'ESO

4t d'ESO

1r de batxillerat