2n ESO informació matèries específiques i optatives PDF Imprimeix Correu electrònic

MATÈRIES ESPECÍFIQUES I OPTATIVES DE 2n ESO CURS 19-20


EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL  II

L'objectiu de l'assignatura és aprofundir en aquells continguts tractats en el curs anterior aplicant-se en l'àmbit dels mitjans de comunicació, la publicitat i les tecnologies audiovisuals. Està dirigida a  aquells alumnes que vulguin continuar formant-se en aquest àmbit i així fomentar la seua creativitat. És una assignatura específica tant a 2n com a 3r. Únicament es pot cursar a 2n o 3r, per tant si es fa a 2n no se pot fer a 3r.


MÚSICA II

És una assignatura de caràcter eminentment pràctic en la qual es treballa l'expressió i la creació musical a partir del cant, la interpretació instrumental i la creació musical a partir de l'ús de les noves tecnologies aplicades a la música, mitjançant el coneixement dels elements que componen el discurs musical. Durant el curs utilitzarem flauta, cant, percussió i ukulele.
És una assignatura específica tant a 2n com a 3r. Únicament es pot de cursar a 2n o 3r, per tant si es fa a 2n no se pot fer a 3r. Enguany participarem al projecte Parlem Català que implicarà una sortida a Dénia.

ALEMANY

Els alumnes que triïn aquesta assignatura podran adquirir una certa competència comunicativa oral i escrita i, també, podran entrar en contacte amb la llengua i la cultura alemanya (DVD, cançons, jocs, activitats). A més a més, els alumnes podran obtenir un títol oficial de l'Escola Oficial d'Idiomes mitjançant la superació d'un test d'anivellament.  La possibilitat de continuar l'estudi d'aquest idioma a tot l'ESO i el batxillerat pot proporcionar a l'alumne l'assoliment del nivell adequat per moure's dins Europa i a la resta del món, i, si escau, iniciar la vida professional en un altre país.

RELIGIÓ

El seu objectiu és formar a l'alumne que viu en un context on la religió és una manifestació humana present, actual, i que no sempre es coneix. Aprendre religió ajuda a l'alumne a saber dialogar, valorar, criticar ... a la societat en què viu. Tot això a través de jocs, i diverses activitats.
La matèria de Religió contribueix a la formació integral de l'alumnat i completa i facilita l'anàlisi de les característiques socioculturals de la comunitat en què viu l'alumne, ajudant-lo a descobrir els processos històrics i la comprensió de la nostra realitat social, cultural i humana.


VALORS ÈTICS
 Valors Ètics vol ser una introducció a la reflexió crítica sobre el comportament humà, sobre les   normes de la societat i en general sobre els valors necessaris per la convivència en el nostre món globalitzat. Les classes seran de tipus pràctic i participatives fomentant el debat d'idees i opinions i la reflexió crítica sobre l'actualitat i la vida quotidiana dels alumnes.
Quins són els meus drets?  Com puc resoldre els conflictes trobo en la meva vida? Com puc fer per a què la meva societat sigui més justa? Estic enganxat al mòbil?  Aquestes són algunes de les preguntes que ens plantejarem durant aquest curs.