Imprès d'autorització de les famílies Google For Education PDF Imprimeix Correu electrònic

En aquest enllaç teniu disponible un full d'informació i el formulari d'autorització al vostre fill o filla perquè tingui un compte de Google for Education dins del domini del centre per a finalitats educatives.

Podeu imprimir la segona pàgina del document i, un cop signada, lliurar-la al tutor o tutora del vostre fill.

Aquest requisit és només per a l'alumnat de 2n d'ESO en endavant. L'alumnat de 1r d'ESO que fa servir els chromebook gestionats pel centre ja tenen aquest tràmit cobert.