TASCA D'ESTIU INFORMÀTICA 4t D'ESO PDF Imprimeix Correu electrònic

Per tal de recuperar l'àrea d'informàtica de 4t d'ESO, l'alumnat haurà de realitzar les activitats relacionades a continuació. El lliurament d'aquestes activitats serà obligatori el mateix dia de la realització de la prova de recuperació.

Les activitats de recuperació d'informàtica proposades s'han d'entregar en suport informàtic (USB) que es retornarà a l'alumne en el mateix moment (No es pengen en el Moodle).

El programari necessari per la realització de les activitats de recuperació (Openoffice (Writer, Calc), GIMP, Kompozer) és gratuït i es pot descarregar de la pàgina de Softcatalà o de les pàgines oficials dels programes.

Descarrega i descomprimeix les activitats que has de realitzar. En les carpetes decomprimides trobaràs tots els documents i arxius necessaris.

Carpeta comprimida Xarxes

Carpeta comprimida Maquinari

Carpeta comprimida Blogger

Carpeta comprimida Writer

Carpeta comprimida Calc

Carpeta comprimida Gimp

Carpeta comprimida Kompozer