Missatges a mòbils PDF Imprimeix Correu electrònic

Cada divendres s'envien les amonestacions rebudes pels alumnes durant la setmana i els dilluns s'envien les faltes d'assistència i de puntualitat.

Missatges a mòbils i correus electrònics sobre sancions i faltes d'assistència

 • Els divendres enviam un missatge amb els avisos per mal comportament dels alumnes durant la setmana i els dilluns un missatge informant sobre les faltes d'assistència o de puntualitat de la setmana anterior

 • Els codis utilitzats pel programa de gestió de centres escolars són:

  • FAJ , faltes d'assistència justificades

  • FANJ, faltes d'assistència no justificades

  • PJ, faltes de puntualitat justificades

  • PNJ, faltes de puntualitat no justificades

 • Heu de tenir en compte que cada hora de classe es compta com una falta.

 • Cal tenir present que el que interessa amb el missatge és informar de les faltes puntualment. Per això cada setmana volem enviar els SMS encara que no s'hagin justificat, bé per part de l'alumne o bé per part del tutor per qüestió de rapidesa. (Per exemple: si un alumne falta el divendres, evidentment el dilluns no podran sortir com a justificades les seves faltes bé perquè no hagi pensat a dur el justificant, bé perquè no l'entregui al tutor/a, bé perquè aquest no té tutoria,... ).

 • Recordau que a cada avaluació, en el butlletí de notes sortirà el recompte final de totes les faltes justificades i no justificades del trimestre.