Ús del transport escolar PDF Imprimeix Correu electrònic

Els alumnes d’Alaró i de Consell tenen dret al transport escolar contractat per la Conselleria
d’Educació i Cultura, sempre i quan en facin un bon ús. Aquí podeu veure algunes consideracions sobre aquest ús.

Benvolguts pares i mares,

Ens adrecem a vostès per informar-los de les normes bàsiques d’ús de transport escolar.

  1. Els alumnes d’Alaró i de Consell d'ESO tenen dret al transport escolar contractat per la Conselleria d’Educació i Cultura, sempre i quan en facin un bon ús.

  2. En els autocars hi viatge una persona acompanyant. Els alumnes han d'obeir en tot moment les indicacions d'aquesta persona.

  3. Cal recordar que no és permès ni menjar ni beure dins l’autocar. Per altra banda, han de mantenir un bon comportament i romandre assegutscorrectament al seu seient mentre duri tot el trajecte contractat i mantenir en correctes condicions el seu equipament interior, sense embrutar ni descol·locar coixineres o altres.

  4. Quan algun alumne mantengui un comportament incorrecte que perjudiqui l’empresa de transport o que posi en perill la seguretat de la conducció, podrà ser sancionat a no poder fer ús de l’esmentat transport.

  5. Recordau que l’horari de classe del curs 07-08 és el següent: per a tots els alumnes de 8 a 14 els dilluns, dimecres i divendres; de 8 a 15 els dimarts; el dijous l’horari per als alumnes de segon és de 8 a 14 i per la resta de 8 a 15.

  6. Quan ha acabat l’horari d’activitats escolars, l’alumnat té l’obligació d’anar-se’n a casa seva. No es pot quedar en el recinte escolar ni pel carrer. Cada alumne ha de respectar el seu horari escolar i en casd’ús de transport escolar ha de respectar l’autocar que li ha estat assignat i ha de seguir escrupolosament el seu horari.

  7. D’ha donat als alumnes beneficiaris de transport escolar un carnet d’ús obligatori, el qual hauran de presentar cada vegada que pugin al vehicle com a identificador. En cas de comportament contrari a les normes de conducta serà retirat temporalment, i hauran d’ésser elspares els encarregats de traslladar el seu fill o filla.

  8. Si un alumne ha estat privat del dret d’assistir al centre temporalment, aquests dies no podrà utilitzar el servei de transport escolar.