Institut Educació Secundària Binissalem
Nou equip directiu PDF Imprimeix Correu electrònic


 

Director:

Antoni Salvà Salvà

Cap d'estudis:

Juan Fernández Martin

Secretari:

Rodrigo Calvo Calabuig

Cap d'estudis adjunta:

Catalina Torrens Costa

Cap d'estudis adjunta:

Teresa Lorenzo Rodríguez

 

 
Informació sobre la matrícula per al curs 2015-2016 PDF Imprimeix Correu electrònic
Document informatiu sobre la matricula per al curs 2015-2016
 
Recuperació de matèries pel setembre PDF Imprimeix Correu electrònic

Calendari d'exàmens de setembre i activitats especíiques a realitzar durant l'estiu per recuperar matèries suspeses al juny:

Primer ESO Segon ESO Tercer ESO Quart d'ESO
Ciències de la naturalesa Ciències de la naturalesa

Ciències de la naturalesa:

Biologia, Física i química.

Biologia,
Física i química

Ciències socials Ciències socials Ciències Socials
Ciències Socials
Educació física Educació física Educació física
Educació FísicaÈtica
Educació plàstica i visual. Grups AB. Grups CDEF.

Educació plàstica i visual Educació Plàstica
Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura
Anglès Anglès Anglès Anglès
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques
Música Taller de música Música Música
Tecnologies Tecnologies
Tecnologia
Alemany Alemany AlemanyLLatí
Taller de matemàtiques

Informàtica
Taller de teatre Taller de teatre
Taller de teatre

Taller d'artesania

Àmbit Científic-tecnològic (Diversificació): Ciències naturals, Matemàtiques
Àmbit Científic- Tecnològic (Diversificació): Matemàtiques, Física i química

Matèries de batxillerat per les quals també es dona informació:

Primer: Anglès, Educació Física, Filosofia i ciutadania, Alemany, Llengua catalana i literatura, Física i Química, Lengua castellana y literatura i TIC.

Segon: Llengua catalana i literatura.