Institut Educació Secundària Binissalem
VIATGE A LIVERPOOL PDF Imprimeix Correu electrònic

Aquí podeu consultar la informació que varem transmetre a la reunió  amb els pares el dia 31 de març .

Les dades que vos faran falta per a l'autorització de la Guàrdia Civil la podeu descarregar d'aquí.

 
Estadístiques de resultats acadèmics del curs 13-14 PDF Imprimeix Correu electrònic
Informe Pisa 2012 del centre
1º Avaluació
Alumnes per nombre de matèries suspeses.
Aprovats per matèries: 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO, 1BAT, 2BAT
2a. Avaluació
Alumnes per nombre de matèries suspeses.
Aprovats per matèries: 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO, 1BAT, 2BAT
Juny
Alumnes per nombre de matèries suspeses.
Aprovats per matèries: 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO, 1BAT, 2BAT
Selectivitat

Index de credibilitat

Resultats globals del curs
Alumnes per nombre de matèries suspeses.. Promoció
Aprovats per matèries: 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO, 1BAT, 2BAT

 

 

 

 
Recuperació de matèries pendents. Curs 13-14 PDF Imprimeix Correu electrònic

Aquí teniu les activitats especíiques a realitzar per recuperar matèries pendents de cursos anteriors al que estau ara:

Primer ESO Segon ESO Tercer ESO Primer Bat. (*)
Ciències de la naturalesa Ciències de la naturalesa
Ciències de la naturalesa: Biologia, Física i química.
Física i química
Ciències socials Ciències socials Ciències socials
Història
Educació física Educació física Educació física
Educació FísicaFilosofia
Educació plàstica i visual
Educació plàstica i visual
Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua castellana
Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana
Anglès Anglès Anglès Anglès
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Mat. Aplicades a les C. Socials I
Música Taller de música
Música
Tecnologies Tecnologies

Processos de comunicació
Processos de comunicacióTaller d'artesania

Taller de teatre Taller de teatre
Taller de teatre

(*) De les matèries que no figuren aquí ja s'ha donat la feina particularment als alumnes. Si fos el cas que no vèssiu ni feina aquí ni se us hagués dit res, posau-vos en contacte amb la direccció.
 
Orentació acadèmica i professional PDF Imprimeix Correu electrònic

Enllaços que us poden ser útils: