Institut Educació Secundària Binissalem
Jornada Famílies - Centres PDF Imprimeix Correu electrònic
El Consell Escolar de les Illes Balears organitza unes jornades sobre Famílies i Centres Educatius amb la finalitat de crear un diàleg i/o una reflexió sobre la relació entre l'escola i les famílies, veient aquest eix com un únic nucli d'acció enfront de l'educació dels nostres fills. Si us interessa, podeu consultar el tríptic informatiu, el cartell i el full d'inscripció.
 
Recuperació de matèries pendents. Curs 14-15 PDF Imprimeix Correu electrònic

Aquí teniu les activitats especíiques a realitzar per recuperar matèries pendents de cursos anteriors al que estau ara:

Primer ESO Segon ESO Tercer ESO Primer Bat. (*)
Ciències de la naturalesa Ciències de la naturalesa
Ciències de la naturalesa: Biologia, Física i química.
Física i química
Ciències socials Ciències socials Ciències socials
Història
Educació física Educació física Educació física
Educació FísicaFilosofia
Educació plàstica i visual
Educació plàstica i visual
Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua castellana
Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana
Anglès Anglès Anglès Anglès
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Mat. Aplicades a les C. Socials I
Música Taller de música
Música
Tecnologies Tecnologies

Processos de comunicació
Processos de comunicacióTaller d'artesania

Taller de teatre Taller de teatre
Taller de teatre