Institut Educació Secundària Binissalem
Recuperació de matèries pel setembre PDF Imprimeix Correu electrònic

Aquí teniu les feines de recuperació de cada matèria i el calendari de les proves extraordinàries de setembre.

Primer ESO Segon ESO Tercer ESO Quart d'ESO
Biologia i Geologia  

Biologia i geologia.

Biologia i Geologia

  Física i Química Física i química. Física i Química

Ciències socials:
Geografia, Història

Ciències socials

Ciències Socials,
Ciències Socials PMAR

Ciències Socials
Educació física Educació física Educació física Educació Física
Valors ètics Valors ètics Valors ètics Valors ètics - Filosofia
Educació plàstica i visual.
Grup A/B, C/D/E/F/G
Educació Plàstica i Visual Educació plàstica i visual,
Educació plàstica i visual PMAR.
Ciències aplicades a l'activitat professional
Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura

Lengua castellana y literatura,
Lengua castellana y Lit. PMAR.

Lengua castellana y literatura,
Lengua castellana y lit. PMAR

Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura

Llengua catalana i literatura,
Llengua catalana i lit. PMAR.

Llengua catalana i literatura,
Llengua catalana i lit. PMAR
Anglès (en format zip *)

Anglès
Anglès PMAR (en format zip*)

Anglès (en format zip*)
Anglès PMAR.

Anglès (en format zip*)
Anglès 4tD - Prof. Catina March.
Matemàtiques,
Matemàtiques pendents.
Matemàtiques,
Matemàtiques pendents.

Matemàtiques,
Matemàtiques pendents.

Matemàtiques Aplicades (prof. Antònia Beltran)
Música Música Música Música
 

Tecnologia
Tecnologia PMAR

Tecnologia TIC
  Alemany Alemany LLatí
    Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

Iniació a l'activitat emprenedora i empresarial
Economia

Religió  Religió Religió Religió

Matèries de batxillerat per les quals també es dona informació:

Primer:  Tecnologia, TIC Llengua catalana i literatura, Filosofia, Literatura Universal, LLenguatge i pràctica musical, Religió, Llengua castellana i literatura, Física i Química, Educació Física, Matematiques Aplicades.

El departament de matemàtiques recomana als alumnes que han aprovat, repassar els principals continguts del curs i fer la feina que trobareu a continuació. Aquesta feina serà valorada pel professor del proper curs. La podeu trobar aquí.

(*) És un format d'arxiu que permet agrupar i comprimir en un sol fitxer molts d'arxius. Per obrir-lo necessitau un programa que el descomprimeixi. Si no en teniu cap d'instal·lat podeu davallar el Winrar en aquest enllaç. Si necessitau ajuda per fer la descompressió, podeu consultar aquesta pàgina

 
Llibres del curs 18-19 PDF Imprimeix Correu electrònic

 En aquests enllaços trobareu els llistats actualitzats de llibres de lectura i de consulta per al curs 2018-2019 que s'han d'adquirir per a cada nivell i que han proporcionat els departaments didàctics.  El preu que apareix és de referència i pot no coincidir amb el que trobareu als comerços. En cas de qualsevol dubte, consultau el cap de departament.

 
Accés al gestib PDF Imprimeix Correu electrònic
Si desitjau tenir accés a l'aplicació informàtica Gestib-web per a pares i tutors legals, que permet la consulta de les dades acadèmiques (horaris, faltes d'assistència, qualificacions trimestrals, notificacions i contacte amb els tutors...) dels vostres fills-es, heu de:
  1. Sol·licitar el formulari enviant un correu electrònic a secretariaiesbinissalem@gmail.com
  2. Comprovar que les dades són correctes (sobretot el mòbil, que ha de ser el del sol·licitant) i retornar el formulari signat (es pot escanejar el document i enviar-lo per mail o entregar-lo a secretaria a través de l’alumne-a)
  3. Rebreu un missatge SMS amb el compte d’usuari, la contrasenya inicial i un enllaç a la web on s’ha d’acudir a realitzar el canvi d’aquesta per una definitiva durant les primeres 24 hores de rebre el missatge.
  4. Ja podreu accedir a l’aplicació a través de l’enllaç https://www3.caib.es/xestib/
gestib
 
Orientació acadèmica i professional. Curs 18-19 PDF Imprimeix Correu electrònic

Enllaços que us poden ser útils: